Speke´s Weaver

Ploceus spekei


Endemic to NE Africa

 

Copyright - Per Holmen

Ngorongoro Conservation Area, Tanzania, April 22, 2014

Ngorongoro Crater, Tanzania, April 6, 2015